Železnice – Zámezí a hledání druhohorních fosílií

Tímto krátkým článkem se vracím do létá tohoto roku, kdy jsme výlet po okolních lokalitách spojili s návštěvou malého odkryvu opuky v Železnici – Zámezí. Jedná se o malý odkryv, který se nachází v obci Zámezí, přibližně 2 km z. od Železnice. Najdete ho u silnice vedoucí vlevo před vjezdem do Zámezí ze směru od Železnice. Po mírném stoupání se silnice stáčí doleva, a za zatáčkou je po pravé straně cca  5 metrů dlouhý a 2,5 metru vysoký odkrytý svah. Ten dále pokračuje přibližně dalších 5 metrů do zahrady za plotem soukromého pozemku.

Lokalita je zajímavá hojným výskytem fosílií druhohorní fauny, jako je například ježovka Micraster, mlži Pinna, Pecten a dalších. Místo je poměrně dobře přístupné, vrch odkryvu je zarostlý stromy, ale dá se hledat i v suti napadané pod ním. Při podrobnějším hledání jsou části zkamenělin zřetelné i ve stěně odkryvu, ale není třeba stěnu těžit, vyplatí se zkusit rozbít spadané kusy horniny, ze kterých se často něco vyloupne.

Na místě jsem byli asi necelou hodinu, a za tu chvíli se nám podařilo pár kousků najít. Místo určitě stojí za podívání.

autor článku: Pavel Fiala, 18. 11. 2013